Co se stane s podpisem?

Jak se dopisy posílají?

Vaše podpisy tiskneme na archy a posíláme v co největším počtu obálek do cílových zemí. Čím více jednotlivých balíčků pošleme, tím větší pozornost úřadů a šance na reakci.

Jean-Claude Mbede

Kam posíláme dopisy?

Dopisy jsou zasílány přímo do zemí, kde probíhá bezpráví. Adresáty jsou vhodní představitelé států s vlivem na propuštění – prezidenti, ministři či duchovní autority.

V roce 2012 – 2013 jsme poslali přes 70 000 podpisů ve stovkách balíčků za propuštění nespravedlivě vězněných v rámci kampaně 3 minuty stačí do Číny, Sýrie, Íránu a Kamerunu.

Co dopisy změní?

Ani autoritářské režimy nemohou ignorovat stovky dopisů na podporu vězněných. Na případy jsou upozorňováni i představitelé dalších států a nezřídkakdy se proto dotazy objeví při jednání státníků – například na jaře 2013 byl vznesen dotaz na věznění Jean-Claude Mbedeho prezidentem Francie při jednání s kamerunským prezidentem.

Není–li odsouzený propuštěn hned, získá alespoň přístup k právníkovi, lékařské ošetření, je mu umožněna návštěva rodiny. Dozorci vědí, že ho nemohou beze stopy „odklidit“.